Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze klanten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Compare 2 Compete verwerkt persoonsgegevens van jou doordat jij gebruik maakt van onze tool, diensten, lidmaatschappen en/of website en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij gebruikt. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert. En verwerken wij je e-mailadres in bijna alle activiteiten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website www.compare2compete.com
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
 • Van gebruikers van onze applicaties
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord (encrypted)
  • Gegevens over het gebruik van de applicatie
  • Geslacht, functie, voornaam, achternaam, initialen, functie, telefoonnummer indien u die actief verstrekt
  • IBAN/bankrekening indien je een betaling aan ons uitvoert
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Inlogpogingen, datum
 • Van sollicitanten en werknemers
  • Naam
  • NAW-gegevens
  • CV
  • Geboortedatum
  • Motivatiebrief

Compare 2 Compete verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Het kan zijn dat onze klanten in hun vragenlijsten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou vragen. Daarvoor zijn zij verantwoordelijk en hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten die waarborgt dat wij niets met die data doen en deze naar eer en geweten zullen beschermen.

Waarom we gegevens nodig hebben (doeleinden)

Compare 2 Compete verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om jou de mogelijkheid te bieden abonnementen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om jouw bestelling te verwerken en jou te informeren over het verloop daarvan;
 • om jouw sollicitatie te verwerken;
 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met jou;
 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met een andere klant, waaraan jij op een of andere manier bent gekoppeld;
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
 • fraude en softwarepiraterij verminderen en jou en ons systeem te beschermen;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post en jou informatie te verstrekken over onze diensten en antwoorden te geven op jouw vragen;
 • om onze websites te verbeteren.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Minderjarigen

Wij controleren niet op leeftijd. Als jij 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, applicatie en diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Compare 2 Compete zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jiuw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen,
 • gedurende de looptijd van de overeenkomst met jou of de aan jou gekoppelde klant plus 1 jaar,
 • voor het overige voor de duur waarvoor jij ons toestemming geeft jouw gegevens te verwerken, met een minimum van 1 jaar.

Delen met anderen

Compare 2 Compete verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of de aan jou gekoppelde klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Compare 2 Compete blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Waar jouw gegevens staan

Onze applicatie database, e-mails en bestanden staan allen in de EU. Compare 2 Compete brengt jouw gegevens niet over naar een land of gebied buiten de EU.

De verwerkingsverantwoordelijken, onze klanten van onze applicatie, kunnen er voor kiezen data (waaronder jouw persoonlijke data) te downloaden naar hun eigen systemen, welke zich buiten de EU kunnen bevinden. Hier hebben wij geen zicht op, en zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke als jij wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Compare 2 Compete gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Compare 2 Compete maakt gebruik van Google Analytics. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jo persoonsgegevens, die wij van jou hebben verzameld, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als jr een account hebt op onze applicatie, dan kun je daarop inloggen en jouw gegevens inzien en bewerken.

Indien wij rechtstreeks gegevens van jou verzameld hebben, dan kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@compare2compete.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Compare 2 Compete zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Indien wij jouw gegevens hebben ontvangen van een klant van ons (de verwerkingsverantwoordelijke), dan dien je dit verzoek tot deze klant te richten.

Beveiliging

Compare 2 Compete neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Compare 2 Compete heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall die op basis van regels toegang geeft en daarnaast patronen herkend en automatische blokkades toevoegt.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF. Wij gebruiken SPF om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • IP-adres en login beveiligingen die er voor zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de beheer functies van onze systemen en jouw data.
 • Automatische controles om onze systemen te controleren op patch niveau en juiste configuratie op basis van de laatst bekende kwetsbaarheden.

Wij verwachten soortgelijke beveiligingen van partners waarmee wij samenwerken.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support@compare2compete.com.

Sociale netwerken

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt.

Compare 2 Compete heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met jou persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Compare 2 Compete behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.

×